Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Odvolání a stížnosti

Odvolání a stížnosti od žadatelů, uchazečů, certifikovaných osob a jejich zaměstnavatelů i jiných stran na proces certifikace lze podat na sekretariát CO APC vždy písemně a to buď formou doporučeného dopisu nebo osobně. CO APC zaručuje jejich nezávislé projednání nezaujatým a nestranným způsobem.

Odvolání

žádost žadatele, uchazeče nebo certifikované osoby o přezkoumání libovolného nepříznivého rozhodnutí certifikačního orgánu, které se vztahuje k jeho požadovanému statusu certifikace

Stížnost

požadavek organizace nebo jednotlivce, adresovaný certifikačnímu orgánu, ve věci posuzování shody, jiný než odvolání, týkající se opatření k nápravě ve vztahu k činnostem tohoto orgánu

Ztráta certifikátu

V případě, že jste ztratili Certifikát resp. Průkaz o certifikaci způsobilosti, můžete kontaktovat certifikační orgán APC, který Vám vystaví příslušnou kopii ztraceného dokladu. Cena za vystavení kopie dokladu se řídí platným ceníkem APC.

Řešení neplatné certifikace

V případě, že Vám vypršela platnost certifikace, spojte se s pracovníky certifikačního orgánu APC, kteří Vám poskytnou veškeré informace k obnovení platnosti certifikace.