Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Certifikační programy

Certifikační programy

Std 101 APC

Nedestruktivní defektoskopie (Std 101 APC)

Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí, a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti NDT zkoušení, které provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje. Standard byl vypracován na základě požadavků mezinárodních normativních dokumentů a to: EN ISO 9712:2012, ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob EN ISO/IEC 17024:2013). Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků zahrnuje dovednosti v jedné nebo několika metodách a sektorech.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků

 

Školení – Zkouška – Certifikace

V souladu s požadavky mezinárodních norem jsou vzdělávací kurzy v oboru NDT připraveny pro účastníky ve všech průmyslových odvětvích. Všechny kurzy v tomto vzdělávacím programu poskytnou základní znalosti a praktické dovednosti v každé metodě a připraví vás na kvalifikační zkoušku, bez ohledu na určité pracovní prostředí nebo pracovní místo.

Vzdělávací kurzy se skládají z teoretické a praktické části (praktické činnosti pouze na úrovni 1 a 2). Menší počet účastníků na kurzu umožňuje lektorovi přistupovat k uchazečům individuálně a řešit jejich otázky do hloubky.

Denní výuka se skládá z přednášek, testových otázek pro prověření uchazečů ze zvládnuté výuky a ověření praktických dovedností na úrovni stupně 1 a 2.

Vzhledem k tomu, že kurzy jsou zaměřeny na průmyslový sektor MS, jsou zkušební vzorky a zařízení používané během praktických cvičení na úrovni stupně 1 a 2 a skládají se ze všech výrobkových sektorů. V rámci školení tak mají uchazeči možnost získat kompletní  přehled možných využití inspekčních metod a naučit se vyhodnocovat výsledky zkoušek a vypracovat NDT instrukce.

Naše dobře připravené vzdělávací podklady vám pomohou při přípravě na kvalifikační zkoušky.

 

In-house školení

Pokud máte zájem o školení na konkrétním místě, je možné požádat o in-house školení. Školení je možné realizovat alespoň při 5 ti uchazečích požadujících školení současně v jedné metodě a na stejné úrovni (stupni). V případě zájmu je také možnost připravit kurzy individuálním potřebám vaší firmy. V případě zájmu o individuální školení bude certifikace omezena na odvětví, ve kterém vaše společnost působí.

Rádi Vám poradíme a poskytne řešení na míru.

Máte-li jakékoli dotazy týkající školení dle EN ISO 9712:2012, obraťte se prosím na následující kontaktní osoby a střediska:

Kontakty na školení

Specializace: průmyslový sektor MS:

Papco s.r.o.: pan Milan Bolf
M:+420 734 384 873, E: skoleni@papco.cz, www.papco.cz

DQ Centrum: pan Ing. Jiří Šplíchal
T:+420 377 320 375, M: +420  737 561 758 E: splichal@dqcentrum.cz, www.dqcentrum.cz

ATG s.r.o., paní Vladimíra Kohoutková a paní Mgr. Dana Kukačková
T: +420 731 471 892, E: skoleni@atg.cz, www.atg.cz

TESTIMA, spol. s.r.o.: paní Pavla Mlejnková
T:+420 281 922 523, E: mlejnkova@testima.cz, www.testima.eu

 

Požadavky na průmyslovou praxi

Metoda Stupeň 1 Stupeň 2* Stupeň 3
Zkoušení ultrazvukem (UT) 3 měsíce 9 měsíců 18 měsíců
Radiografické zkoušení (RT) 3 měsíce 9 měsíců 18 měsíců
Zkoušení vířivými proudy (ET) 3 měsíce 9 měsíců 18 měsíců
Zkoušení těsnosti (LT) 3 měsíce 9 měsíců 18 měsíců
Zkoušení kapilární metodou (PT) 1 měsíc 3 měsíců 12 měsíců
Zkoušení magnetickými metodami (MT) 1 měsíc 3 měsíců 12 měsíců
Vizuální zkoušení (VT) 1 měsíc 3 měsíců 12 měsíců
Zkoušení akustickou emisí (AT) 3 měsíce 9 měsíců 18 měsíců
Zkoušení magnetickými rozptylovými toky (FT) 3 měsíce 9 měsíců 18 měsíců

* Pro certifikaci ve stupni 2 uvažuje tato evropská norma s tím, že délka praxe obsahuje stejnou dobu praxe jako ve stupni 1.Pokud má být osoba kvalifikována přímo ve stupni 2, bez praxe ve stupni 1, musí se délka praxe sestávat ze součtu délky praxe požadované pro stupeň 1 a stupeň 2.

 

Požadavky na rozsah školení (dle nově zavedené EN  ISO 9712)

Methoda Stupeň 1 Stupeň 2* Stupeň 3
Zkoušení ultrazvukem (UT) 40 hodin 80 hodin 40 hodin
Zkoušení radiografické(RT) 40 hodin 80 hodin 40 hodin
Zkoušení vířivými proudy (ET) 40 hodin 48 hodin 48 hodin
Zkoušení těsnosti (LT) B – Metoda změny tlaku 24 hodin 32 hodin 32 hodin
Zkoušení těsnosti (LT) C – Metoda zkušebního plynu 24 hodin 40 hodin 40 hodin
Zkoušení kapilární metodou (PT) 16 hodin 24 hodin 24 hodin
Zkoušení magnetickými metodami (MT) 16 hodin 24 hodin 32 hodin
Zkoušení vizuální  (VT) 16 hodin 24 hodin 24 hodin
Zkoušení akustickou emisí (AT) 40 hodin 64 hodin 48 hodin
Zkoušení magnetickými rozptylovými toky (FT) 40 hodin 24 hodin 48 hodin

Přímý přístup ke zkoušce ve stupni 2 vyžaduje celkový počet hodin uvedený pro stupeň 1 a stupeň 2.

Přímý přístup ke zkoušce ve stupni 3 vyžaduje celkový počet hodin uvedený pro stupeň 1, 2 a stupeň 3.

Směrnice 2014/68/EU

Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED

Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení musí být prováděno náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 219/2016 .U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou podle nařízení vlády členským státem . APC je uznanou nezávislou organizací pro odsouhlasování NDT pracovníků v oblasti regulované sféry.

Pravidla procesu pro uznávání NDT pracovníků nezávislými organizacemi

Std 201 APC

Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)

Kvalifikace a certifikace NDT personálu podle požadavků standardu Std-201 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících, kteří se zabývají těmito činnostmi v průmyslových podmínkách. Kvalifikační a certifikační systém KCS 201 je přednostně určen pro revizní techniky a pracovníky technických kontrol. Standard Std-201 APC byl původně vypracován na základě požadavků norem: ČSN EN ISO/IEC 17024 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob Kvalifikací a certifikací získá pracovník způsobilost provádět specifickou NDT činnost podle stanovených nebo uznávaných postupů či prováděcích pokynů a vyhodnocovat její výsledky – v současné době již tuto normu nesplňuje a proto již není akreditován.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků

Kontakty na školení

Specializace: VTP, VTPw:

ATG s.r.o., paní Vladimíra Kohoutková a paní Mgr. Dana Kukačková
T: +420 731 471 892, E: skoleni@atg.cz, www.atg.cz

 

 

Online certifikace

APC jako akreditovaný certifikační orgán zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu

Std 202 APC

Nedestruktivní defektoskopie (Std 202 APC)

Kvalifikace a certifikace operátorů NDT podle požadavků standardu Std-202 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifické činnosti NDT pro měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry (UTT).  Standard Std-202 APC byl vypracován na základě požadavků norem: ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob EN ISO/IEC 17024:2013). Kvalifikací a certifikací získá pracovník způsobilost provádět specifickou NDT činnost podle stanovených nebo uznávaných postupů či prováděcích pokynů a vyhodnocovat její výsledky.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků

Kontakty na školení

Specializace: UTT

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s., paní Ing. Jana Vrbová
T: +420 733 507 779, E: vrbova@apccz.cz, www.apccz.cz

ATG s.r.o., paní Vladimíra Kohoutková a paní Mgr. Dana Kukačková
T: +420 731 471 892, E: skoleni@atg.cz, www.atg.cz

 

 

CS Std 401 APC

Koroze a protikorozní ochrana (CS Std 401 APC)

Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci korozních ztrát, byl vypracován a schválen standard CS Std-401 APC. Tento standard APC stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany. Způsobilost certifikovaného pracovníka zahrnuje teoretické a praktické znalosti v oboru koroze a protikorozní ochrany v rozsahu ve kterém činnost provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje či posuzuje. Standard Std-401 APC byl vypracován na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových výrobků a na základě požadavků normativních dokumentů: ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob), ENV 12837:2000 – Paints and varnishes – Qualifi cation of inspectors for corrosion protection of steel structures by protective paint systems), NACE International Professional Recognition Programs.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků

Kontakty na školení

Specializace: KTK, KTG-C, KTG-M, KI :

Fakulta strojní ČVUT Praha: pan Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
M: +420 605 868 932, E: jan.kudlacek@fs.cvut.cz

 

Asociace korozních inženýrů, z.s.: pan Ing. Václav Šefl, Ph.D.
M: +420 603 898 411, E: vaclav.sefl@vscht.cz

 

 

CS Std 402 APC

Tepelné zpracování kovů (CS Std 402 APC)

Kvalifikace a certifikace osob podle standardu CS Std-402 APC zastřešuje schopnosti, znalosti, dovednosti a způsobilost pracovníků tepelného zpracování ve třech kvalifikačních stupních se zaměřením na strojírenství.

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků

Kontakty na školení

Specializace: SP, KA, MT:

ECOSOND s.r.o. : paní Ing. Alexandra Musilová
T:+420 317 777 772-5, E: ecosond@ecosond.cz , www.ecosond.cz

 

 

Std 301 APC

Nedestruktivní defektoskopie (Std 301 APC)

Standard kvalifikace a certifikace pracovníků