Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Spolupracujte
s profesionály

APC jako akreditovaný certifikační orgán zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu prostřednictvím sítě svých schválených školicích a zkušebních středisek.

APC, z.s.
Certifikační sdružení pro personál

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s. bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob s cílem zabezpečit certifikaci zejména svých členů. Velký zájem o kvalifikace v systému APC pak přiměl APC otevřít programy kvalifikace a certifikace celému trhu bez ohledu na členství. V současné době tvoří sdružení 40 členů z řad významných průmyslových podniků.

Std 101 APC

Nedestruktivní defektoskopie

Std 101 APC (EN ISO 9712) Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí, a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické…

Std 201 APC

Nedestruktivní defektoskopie

Specifické činnosti NDT (Std 201 APC) Std 201 APC Kvalifikace a certifikace NDT personálu podle požadavků standardu Std-201 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících, kteří se zabývají těmito činnostmi v průmyslových podmínkách.…

Std 202 APC

Nedestruktivní defektoskopie

Specifické činnosti NDT (Std 202 APC) Std 202 APC Kvalifikace a certifikace operátorů NDT podle požadavků standardu Std-202 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifické činnosti NDT pro měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry (UTT). Standard Std-202 APC byl vypracován…

Směrnice 2014/68/EU

Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED

Směrnice 2014/68/EU Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení musí být prováděno náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 219/2016 .U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou podle nařízení vlády…

CS Std 401 APC

Koroze a protikorozní ochrana

Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany CS Std 401 APC Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a…

CS Std 402 APC

Tepelné zpracování kovů

Certifikace pracovníků v oboru tepelného zpracování kovů CS Std 402 APC Kvalifikace a certifikace osob podle standardu CS Std-402 APC zastřešuje schopnosti, znalosti, dovednosti a způsobilost pracovníků tepelného zpracování ve třech kvalifikačních stupních se zaměřením na strojírenství. Standard kvalifikace a…

Kurz UTT termín 17.-18.10.2023

Vážení uchazeči, dne 17.-18.10.2023 se můžete přihlásit na kurz nebo recertifikační zkoušku v metodě UTT dle Std.202. Začátek od 9:00 hodin. Místo konání: Podnikatelská II 565/13A, 190 11 Praha 9 – Běchovice V případě zájmu o zkoušku nás můžete kontaktovat přímo...

Termíny zkoušek Korozní inženýr dle Std.401

Vážení uchazeči, termín zkoušek pro nové uchazeče i recertifikační zkoušky v oboru Koroze a protikorozní ochrana (STD 401) jsou stanoveny na : ·  27.9.2023, ·  18.10.2023, ·  7.11.2023. Místo konání zkoušek: ČVUT - FS, Technická 4, 166 07 Praha 6. Zkouška v...

Korozní inženýr 2023 – Studium na ČVUT v Praze

začátkem roku 2023 bude probíhat kurz "Povrchové úpravy ve strojírenství" s možností kvalifikace a certifikace v oboru koroze a protikorozní ochrany dle standartu APC - 401.Zahájení studia je naplánováno na 14.2. 2023.Do studia je možné se nyní přihlásit.Studium bude...

Certifikovaných osob

Certifikovaných osob

Certifikovaných osob

Certifikovaných osob

Kontakt

Adresa

Podnikatelská II 620/13A
190 11 Praha 9 – Běchovice
Česká republika

Telefon

+420 246 061 395
+420 246 061 396

E-mail

holec@apccz.cz
vrbova@apccz.cz

Kontaktujte nás

Napište nám a my Vám se vším rádi pomůžeme

11 + 9 =