Adresa

Podnikatelská 565/13A, Praha

E-mail

a

O nás

O nás

O sdružení

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s.

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s. bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob s cílem zabezpečit certifikaci zejména svých členů. Velký zájem o kvalifikace v systému APC pak přiměl APC otevřít programy kvalifikace a certifikace celému trhu bez ohledu na členství. V současné době tvoří sdružení 40 členů z řad významných průmyslových podniků.

APC jako akreditovaný certifikační orgán zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu prostřednictvím sítě svých schválených školicích a zkušebních středisek. Schválení kvalifikačních středisek je potvrzeno vydáním Pověřovacích listů APC.

Personální certifikace je v posledních letech jednou z neuznávanějších forem prokazování odborné způsobilosti lidí. Personální certifikace je realizovaná objektivními postupy, nezávislými, k tomu akreditovanými organizacemi. APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) dle normy EN ISO/IEC 17024 – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.

Cílem APC je zabezečení úrovně kvalifikací odpovídající technickým normám s ohledem na naplňování potřeb průmyslu a současně zabezpečení uznatelnosti získaných kvalifikací při mezinárodních výběrových řízení. APC při rozvíjení a zavádění kvalifikací úzce spolupracuje s univerzitami a asociacemi v příslušných oborech.

Akreditační osvědčení

Titulek
Osvědčení o akreditaci
6 stažení
Akreditační osvědčení 16/04/2021
Příloha osvědčení o akreditaci
3 stažení
Akreditační osvědčení 16/04/2021
Certificate of accreditation
1 stažení
Akreditační osvědčení 16/04/2021
Appendix Cerificate of Accreditation
1 stažení
Akreditační osvědčení 16/04/2021