Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Certifikační proces

Certifikační proces

Postup certifikace

Pro úspěšnou certifikaci u APC je třeba absolvovat školení u schváleného (pověřeného) školicího střediska APC a následně úspěšně složit kvalifikační zkoušku u schváleného (pověřeného) zkušebního střediska APC. Jednotlivé kvalifikační a certifikační programy/systémy (KCS) jsou označeny čísly (101-603). Akreditace programů kvalifikace a certifikace zabezpečuje mezinárodní uznatelnost 

V případě, že uchazeč splní rozsah a předmět školení daný příslušným kvalifkačním standardem APC (Std) a úspěšně složí kvalifikační zkoušku, jejíž hodnocení a podmínky jsou dány také kvalifikačním standardem APC, může uchazeč zažádat APC o vystavení Certifikátu a průkazu o certifikaci způsobilosti.

K “Žádosti o certifikaci” uchazeč dokládá:

  • potvrzenou průmyslovou praxi (potvrzenou od zaměstnavatelem, v případě OSVČ si uchazeč praxi potvrzuje sám)
  • doklad o zrakové způsobilosti (pouze u programů, kde je vyžadována).

Žádost o certifikaci pro konkrétní program certifikace naleznete ve formulářích ke stažení zde nebo lze využít nově On-line certifikaci.

Kvalifikační a certifikační standardy APC najdete vždy u daného programu kvalifikace a certifikace zde

Co by měli vědět držitelé certifikátů

Všichni držitelé certifikátů s jednotným certifikačním obdobím pro všechny funkce popř. metody podléhají tzv. průběžnému dozoru plnění certifikačních požadavků ze strany CO APC. Průběžný dozor nad držiteli certifikátů se provádí ze strany APC v polovině jednotné certifikační periody (tj. ve druhém popř. třetím roce trvání platnosti certifikátu).

Držitelům certifikátů je ze strany APC zasílán formulář (Dotazník průběžného dozoru nad držiteli certifikace). Tento dotazník je třeba vyplnit a včas zaslat přímo na sekretariát APC. Nezaslání dotazníku zpět je bráno jako neposkytnutí důkazu o plnění certifikačních požadavků ze strany držitele (a jeho zaměstnavatele) a je považováno za neplnění certifikačních požadavků. Proto je třeba včas reagovat a zasílat dotazník zpět na APC.

 

Způsoby dozoru nad držiteli certifikátů

  • Standardní – při vystavování nového průkazu certifikátu na žádost držitele
  • Průběžný – ověřuje, zda držitel certifikátu v průběhu jeho platnosti splňuje certifikační požadavky dané příslušným standardem a plnění smlouvy s APC

Reklamace