Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Zkušební komisaři

Zkušební komisaři

Zkušební komisaři

Kvalifikace: Std 101, ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): ET (vířivé proudy)

Ing. Miloslav Procházka
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): LT (zkoušky těsnosti)

Ing. Peter Žúbor
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): MT (magnetická prášková metoda)

Molek Karel
Ing. Michal Müller
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): PT (kapilární metoda)

Ing. Michal Müller
Karel Molek
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): RT (radiografické zkoušení)

Molek Karel
Ing. Michal Müller
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): UT (zkoušení ultrazvukem)

Molek Karel
Bohumil Neckář
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): VT (vizuální kontrola)

Ing. Michal Müller
Karel Molek
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): FT (magnetické rozptylové toky)

Ing. Lukáš Slivečka
Zdeněk Žerovnický

Kvalifikace: Std 101 – ISO 9712 (NDT)

Metoda (funkce): AT (akustická emise)

Ing. Petr Abrhám

Kvalifikace: Std 201(specifické činnosti NDT)

Metoda (funkce): ETT (měření tlouštěk povlaků a vrstvev elektromagnetickými metodami)

 Ing. Miloslav Procházka

Kvalifikace: Std 201(specifické činnosti NDT)

Metoda (funkce): NZS (NDT zkoušení ve stavebnictví)

 

Kvalifikace: Std 201(specifické činnosti NDT)

Metoda (funkce): VTP (vizuální kontrola povrchů)

Vladislav Schmidt

Kvalifikace: Std 201(specifické činnosti NDT)

Metoda (funkce): ZMJ (zjišťování záměn jiskrovou metodou) / ZMS (zjišťování záměn spektrální metodou)

 

Kvalifikace: Std 202(specifické činnosti NDT)

Metoda (funkce): UTT (měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry)

Vladislav Schmidt
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 301(NDT)

Metoda(funkce): ET (vířivé proudy)

 Ing. Miloslav Procházka
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 301(NDT)

Metoda(funkce): RT (radiografické metoda)

Vladislav Schmidt
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 301(NDT)

Metoda(funkce): MT (magnetická prášková metoda)

Vladislav Schmidt
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 301(NDT)

Metoda(funkce): UT (zkoušení ultrazvukem)

Vladislav Schmidt
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 301(NDT)

Metoda(funkce): PT (kapilární metoda)

Vladislav Schmidt
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 301(NDT)

Metoda(funkce): LT (zkoušení těsnosti)

 Ing. Peter Žúbor
Ing. Václav Jandura, Ph.D.

Kvalifikace: Std 401(Koroze a protikorozní ochrana)

Metoda(funkce):KTK (korozní technik)

Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Kvalifikace: Std 401(Koroze a protikorozní ochrana)

Metoda(funkce): KTG – C (korozní technolog – povlaky)

Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Kvalifikace: Std 401(Koroze a protikorozní ochrana)

Metoda(funkce): KTG – M (korozní technolog – materiál)

Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Kvalifikace: Std 401(Koroze a protikorozní ochrana)

Metoda(funkce): KI (korozní inženýr)

Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Kvalifikace: Std 402(Tepelné zpracování kovů)

Metoda(funkce): SP (specifický pracovník tepelného zpracování kovů)

Ing. Alexandra Musilová
Ing. Luboš Procházka, Ph.D.

Kvalifikace: Std 402(Tepelné zpracování kovů)

Metoda(funkce): KA (kalič)

Ing. Alexandra Musilová
Ing. Luboš Procházka, Ph.D.

Kvalifikace: Std 402(Tepelné zpracování kovů)

Metoda(funkce): MT (mistr technolog)

Ing. Alexandra Musilová
Ing. Luboš Procházka, Ph.D.